Gå till innehåll

Jämförelse av Z-wave, ZigBee, Bluetooth och Wifi

Funderar du på vilken teknik du ska satsa på till ditt smarta hem? Vad är skillnaden mellan de olika teknikerna? Här jämför vi 5 olika tekniker för smarta hem för att se vad som skiljer sig åt.

När det gäller smarta hem så finns det olika tekniker som produkterna kan kommunicera med varandra genom. Vi har 433 MHz som finns i många äldre produkter. Sedan har vi Z-wave och ZigBee som är framtaget för just smarta hem. Men vi har också kända tekniker som WiFi och Bluetooth som många känner till eftersom att de redan finns i mobiltelefoner och datorer.

Alla tekniker har sina för- och nackdelar vilket gör att det inte finns någon särskild teknik som är bäst på allt. För att hjälpa till att reda ut skillnaderna mellan de olika teknikerna så går vi igenom respektive teknik här nedan.

Z-wave

Z-wave är en teknik som är framtagen och anpassad för produkter inom smarta hem. Därför är tekniken strömsnål och bra på att skicka små datamängder snabbt. Det går även att bygga ut nätverket genom att lägga till flera produkter i nätverket (mesh).

Frekvensen för Z-wave är 868,42 MHz vilket innebär att räckvidden för tekniken är bra (upp till 100m vid fri sikt). Eftersom är tekniken har stöd för mesh-funktionalitet så kan produkterna i nätverket hjälpa till att utsöka räckvidden. Detta genom att signalen från en Controller kan hoppa mellan flera produkter för att till slut komma till slutprodukten. Varje signal kan max skickas genom 4 produkter, dvs. går det inte att utsöka räckvidden hur mycket som helst.

Tekniken Z-wave ägs av Z-wave Alliance som är en grupp som består av mer än 700 företag. Silicon Labs står för tillverkningen av alla chip som sitter i produkter med Z-wave. Fördelen med detta är att kompatibiliteten mellan olika produkter inom Z-wave är väldigt bra. Nackdelen är att detta innebär en högre kostnad för varje tillverkare eftersom att de måste köpa in licensierade chip till varje produkt vilket i sin tur innebär dyrare produkter än produkter med open-source som exempelvis ZigBee.

Fördelar:

 • Mesh-nätverk
 • Hög säkerhet (128-bitars kryptering)
 • Bra stöd mellan olika tillverkare
 • Bra räckvidd
 • Egen frekvens 868,42 MHz (inga störningar)

Nackdelar:

 • Dyra produkter

En som som kan vara bra att känna till om man ska köpa produkter med Z-wave från utlandet är att Z-wave använder olika frekvenser i olika delar av världen. I EU och i Norge så används 868,42 MHz medan exempelvis USA använder 908,4 MHz vilket gör att produkterna inte är kompatibla med varandra.

ZigBee

ZigBee är en öppen teknik som likt Z-wave är framtagen för att användas inom hemautomation. Tekniken är både strömsnål och stödjer mesh-teknik vilket gör att nätverket kan byggas ut.

Frekvensen för ZigBee är 2,4 GHz, dvs. samma frekvens som WiFi och Bluetooth. Detta gör att räckvidden är runt 10-20m jämför med Z-wave som har 100m räckvidd. Eftersom att ZigBee stödjer mesh så spelar dock räckvidden inte så stor roll för många. Till skillnad mot Z-wave så har ZigBee ingen begränsning för hur många produkter signalen kan skickas igenom.

En nackdel med ZigBee jämfört med Z-wave är att kompatibiliteten mellan olika ZigBee-produkter inte är så bra. Detta på grund av att ZigBee inte har samma krav på att varje produkt med tekniken ska certifieras och följa strikta protokoll-regler. På grund av detta så är det alltid bra att kontrollera att ZigBee-produkten man ska köpa är kompatibel med den Controller som man använder.

Fördelar:

 • Mesh-nätverk
 • Hög säkerhet (128-bitars kryptering)
 • Går att ha väldigt många enheter i nätverket (65 000)
 • Stort utbud av produkter

Nackdelar:

 • Dålig kompabilitet bland olika ZigBee-produkter.

433 MHz

433 MHz är en gammal teknik som finns i många klassiska fjärrströmbrytare. Även många termometrar använder 433 MHz för att kommunicera.

Fördelen med 433 MHz är att det är en enkel teknik som är billig och enkel att tillverka. Nackdelen är att tekniken endast erbjuder envägskommunikation. Dvs. skickar produkter med 433 MHz endast ut signaler. De får ingen signal tillbaka vilket gör att man inte vet om signalen har kommit fram eller inte.

Eftersom att frekvensen är låg (433 MHz) så är räckvidden mellan sändare och mottagere bra. Dock stödjer inte 433 MHz mesh-funktionalitet vilket innebär att alla produkter måste vara i närheten av Controllern. Detta gör att man bör placera sin 433 MHz-controller centralt i sitt nätverk för att få så bra räckvidd som möjligt.

En nackdel med 433 MHz är säkerheten så alla signaler skickas öppet. Dvs. krävs ingen ihopparning som övriga tekniker kräver. Detta innebär i praktiken att du kan styra dina grannars 433 MHz-produkter och att grannarna kan styra dina produkter.

Fördelar:

 • Billiga produkter
 • Bra stöd bland äldre produkter
 • Bra räckvidd

Nackdelar:

 • Envägskommunikation
 • Inget stöd för mesh

Bluetooth

Bluetooth känner många igen eftersom att det finns i alla moderna telefoner. Tekniken togs fram av svenska Ericsson och är framtagen för att kunna kommunicera trådlöst på korta avstånd. Frekvensen som används för bluetooth är samma som ZigBee och WiFi, dvs. 2,4 GHz. Bluetooth kan kommunicera via enhet-till-enhet (P2P), stjärnnätverk eller brodcastas. När det gäller överföringshastighet och strömförbrukning så hamnar Bluetooth någonstans mellan ZigBee/Z-wave och WiFI. Bluetooth var ganska strömkrävande tills BLE (Bluetooth Low Energy lanserades. Överföringshastigheten är upp till 2 Mb/s (BLE 5).

Idag finns det inte så många produkter inom hemautomation som använder bluetooth. En av de mest kända produkterna när det gäller att använda sig av bluetooth är Plejd (smart belysning). Philips har börjat implementera BLE-stöd i deras senaste produkter (tidigare bara använt ZigBee) vilket gör att utbudet av produkter med bluetooth förmodligen kommer bli betydligt större framöver.

Fördelar:

 • Kräver inte separat Controller

Nackdelar:

 • Litet utbud av produkter

WiFi

WiFi är ingen teknik som är framtagen specifikt för hemautomation utan WiFi används som många vet för att bland annat datorer och mobiler ska kunna kommunicera trådlöst. Största fördelen med att använda WiFi för sin hemautomation är att de flesta redan har en router/accesspunkt i sitt hem. Dvs. behöver man inte köpa någon separat controller för att skapa upp ett nytt nätverk, eftersom att man redan har ett nätverk uppsatt.

En annan fördel med WiFi är att det levererar höga överföringshastigheter (upp till 1 Gb/s) till skillnad mot de andra teknikerna. Eftersom att tekniken levererar hög hastighet så lämpar den sig bra för exempelvis övervakningskameror.

Nackdelen med WiFi är att tekniken inte är framtagen för hemautomation vilket gör att strömförbrukning är hög jämfört med konkurenterna. Det är därför man sällan hittar batteridrivna produkter som använder WiFi.

Fördelar:

 • Kräver ingen separat Controller
 • Hög överföringshastighet

Nackdelar:

 • Inte lika strömsnålt som de andra teknikerna
 • Inget stöd för mesh