Gå till innehåll

Så exporterar du eldata från Greenely

Med hjälp av appen Greenely kan man se data över sin elförbrukning. I denna artikel tittar vi på hur man kan exportera sin eldata från Greenely till en CSV-fil.

Greenely är en tjänst som gör det möjligt att hämta in eldata från hushållets nätägare. Datan som nätägaren skickar till Greenely är elförbrukning för hushållet per timme. Greenely använder sedan datan för att visa upp elförbrukningen med hjälp av olika grafer och diagram i deras app. Vill man läsa mer om vad Greenely är för något så kan man läsa artikeln där vi testar Greenely.

Ifall man inte tycker det räcker med att titta på datan i Greenely och vill använda eldatan tillsamman med någon annan tjänst eller bara lagra datan lokalt så kan man exportera eldatan till en CSV-fil.

Export av eldata

Inställningar i Greenely-appen.

När man har registrerat sig hos Greenely (kostnadsfritt) och Greenely har fått in eldata från nätägaren så kan man välja att gå in i inställningar i appen och välja att exportera sin eldata.

Tid som behövs: 1 minut.

Steg för steg hur man exporterar sin eldata från Greenely:

  1. Öppna Greenely-appen

  2. Klicka på inställningar

    (kugghjulet uppe till höger)

  3. Klicka på ”Exportera min data”

  4. Fyll i din epostadress

  5. Klicka på ”Skicka mina data”

Efter att man har begärt sin eldata enligt stegen ovan så får man vänta 2-3 dagar innan man får ett mejl med sin eldata. Mejlet som man får skickat till sig innehåller en CSV-fil med eldata för sitt hushåll.

Innehåll i CSV-fil

Mejlet med eldata som man får från Greenely innehåller en CSV-fil med kolumnerna:

  • Tid
  • Elanvändning (kWh)
Exempel på data från CSV-filen från Greenely.

Varje rad i filen representerar en timme. Datan som vi fick när vi testade sträckte sig 2 år tillbaka i tiden. Kolumnen Elanvändning (kWh) visar elförbrukningen med 2 decimaler.