Gå till innehåll

Guide: Styr diskmaskinen från Home Assistant (via Home Connect)

I den här artikeln tittar vi på hur man kan ansluta en smart diskmaskin från Bosch till Home Assistant med hjälp av kopplingen mot Home Connect.

Under veckan gick vår diskmaskin sönder vilket gjorde att vi behövde köpa en ny diskmaskin. Valet föll på Bosch SMU2HTI64S. En diskmaskin från Bosch som kostade runt 5000 kr med inbyggd uppkoppling via wifi.

Dvs. går det att styra diskmaskinen från sin mobil via appen Home Connect. Det fina med detta är att det finns en integration i Home Assistant för Home Connect, vilket gör att jag kan få in min nya diskmaskin i Home Assistant.

Vad man behöver

  • Ett konto hos Home Connect.
  • En diskmaskin med uppkoppling till Home Connect (Siemens/Bosch)
  • Ha konfigurerat så att det går att styra diskmaskinen med Home Connect-appen.

Denna guide förutsätter att man har en diskmaskin (eller annan vitvara) från Bosch eller Siemens med wifi via Home Connect. Följande instruktioner förutsätter att man redan kopplat upp sin diskmaskin mot mobilappen (Home Connect).

Home Connect är den app som används för att styra uppkopplade vitvaror från Bosch och Siemens.

Registrera sig

Det första man ska göra är att skapa ett utvecklarkonto hos Home Connect.

Registrering av Home Connect utvecklarkonto.

I fältet ”Default Home Connect Account for Testing” är det viktigt att ange den mejladress som man har registrerad på sitt vanliga Home Connect-konto.

Under Account Type väljer jag ”Individual” och fyller i valfria värden.

Skapa app

Nästa steg är att skapa upp en app genom att klicka på ”Applications” och sedan välja ”Register application”.
Därefter fyller man i följande:

Application ID: HA (valfritt namn)
OAuth Flow: Authorization Code Grant Flow
Home Connect User Account for Testing: Lämna tomt
Redirect URI: https://my.home-assistant.io/redirect/oauth

Klicka sedan på ”Submit”.

Skapa applikation i Home Connect.

Starta diskmaskinen

För att Home Assistant sedan ska kunna hitta diskmaskinen så krävs det att diskmaskinen är påslagen.

Lägg till integration

Nästa steg är att gå in i Home Assistant och klicka på:
Inställningar – Enheter och tjänster – LÄGG TILL INTEGRATION

Sedan söker man efter ”Home Connect”.

Home Connect-integration i Home Assistant.

Fyll sedan i OAuth-klient-ID. Det hittar man i Home Connect i appen som man precis skapat under Client ID.
För att få fram OAuth klient Secret så klickar man på Details i appen som man skapat i Home Connect.

Därefter klickar man på ”Lägg till”.

Man ombeds sedan att logga in. Dvs. fyll i mejladress och lösenord.
Därefter får man acceptera att appen ska få tillgång till sina Home Connect-vitvaror. Detta görs genom att klicka på knappen ”Godkänn”.

Nu bör alla ansluta enheter till Home Connect dyka upp i Home Connect-integrationen i Home Assistant.

I mitt fall kan vi nu se att både min diskmaskin och torktumlare nu finns tillgängliga i Home Assistant.

Home Connect-enheter i Home Assistant.

Logga ut

Efter att konfigurationen är klar så är det viktigt att logga ut från utvecklarkontot på Home Connect i sin webbläsare. Detta för att undvika autentiseringsproblem när Home Assistant ska kommunicera med apparaterna.

Klart

Kopplingen mellan Home Assistant och min diskmaskin är nu klar. I Home Assistant kan jag nu få in en massa data från min diskmaskin och även skicka kommandon till diskmaskinen.

Bosch diskmaskin i Home Assistant.

I Home Assistant kan vi nu styra följande på diskmaskinen:

  • Slå på/av
  • Starta valfritt diskprogram

Dessutom kan vi bl.a. se följande data genom sensorer:

  • Öppen/stängd dörr
  • Drifttillstånd
  • Återstående tid för pågående disk

Detta gör att man nu kan styra sin diskmaskin direkt från Home Assistant och på så sätt slipper ha en separat app för diskmaskinen och istället kan ha allt samlat i Home Assistant.

Dessutom gör detta att man kan styra diskmaskinen med hänsyn till exempelvis elpris eller annan data som finns i Home Assistant.