Gå till innehåll

Test av vattenvarnaren LeakBot

Vi tar en titt på vattenvarnaren LeakBot som ska varna när den upptäcker ett vattenläckage. Efter att ha haft LeakBot installerad i vårt hem sedan 3 år tillbaka är det nu hög tid att publicera en artikel om våra erfarenheter av vattenvarnaren.

Inköp

Genom vårt försäkringsbolag (Länsförsäkringar) har vi fått hem en LeakBot. Tanken är förmodligen att LeakBot ska hjälpa till att upptäcka vattenskador i tidigt skede för att minska antalet försäkringsärenden kring vattenskador.

Efter en snabb sökning på nätet kan jag konstatera att det verkar vara svårt att hitta butiker som säljer LeakBot, så om man inte har Länsförsäkringar så ser det svårt ut att köpa LeakBot.

Vad är LeakBot?

LeakBot är en vattenvarnare som monteras på inkommande vattenrör till hushållet. Genom sensorer känner produkten sedan av hur vattnet används och kan genom analys av sensordatan se om vattenförbrukningen ser ut som ett vattenläckage.

Upptäcks ett läckage så får användaren en notis till sin mobil och kan därefter göra en egen utredning om var vattenläckaget kommer ifrån.

LeakBot framifrån.

Hur fungerar LeakBot?

Genom att mäta temperaturen på vattenledningen så kan LeakBot se om det sker några förändringar i vattentemperaturen.

I kombination med att mäta lufttemperaturen kan LeakBot se om vattnet står stilla eller flödar genom vattenröret. Detta eftersom att vatten i rör som står stilla har en högre temperatur.

Kortfattat hur LeakBot fungerar

  1. Kläm fast LeakBot på inkommande vattenrör.
  2. Ladda ner LeakBot-appen och följ instruktionerna.
  3. Få notis vid upptäckt läckage.

Noggrannhet

LeakBot sägs ha bra noggrannhet och ska kunna detektera vattenläckage där det endast läcker en droppe varannan minut.

Installation

Installationen av LeakBot var väldigt enkel. Efter uppackning av produkten så sätter man in 2 st AA-batterier och laddar ner LeakBot-appen till sin telefon.

Därefter blir man guidad i appen om hur man ska placera LeakBot:en på inkommande vattenrör och så får man ange användaruppgifter mm.

Baksidan av LeakBot.
LeakBot från sidan.

LeakBot-appen

I LeakBot-appen kan man ställa in vilket wifi LeakBot:en ska ansluta till. Dessutom kan man se antalet läckagefria dagar. Det går även att se ett diagram över vattenförbrukning per vecka och månad. Diagrammet visar dock bara en jämförelse mellan dagar/veckor för att indikera när man använder mest vatten. Tyvärr så kan man inte få ut någon information om förbrukad vattenvolym eller liknande.

Överlag så känns appen (testat på iOS) lite buggig och fattig på funktioner. Dessutom känns vissa översättningar lite märkliga. Jag hade önskat att appen överlag var mer genomarbetad. Samtidigt så har jag öppnat appen max 10 ggr under de senaste åren, så behovet kanske inte är så stort? LeakBot är en pryl som man installerat och sedan glömmer bort tills det att man får en notis om vattenläckage eller batteribyte.

LeakBot-appen.

Mina erfarenheter

Jag har haft min LeakBot sedan 2021 och det har fungerat bra. Vid 2 tillfällen så har jag fått varningar om vattenläcka.

Vid det ena tillfället så hade vi inte riktigt stängt en vattenkran i badrummet vilket gjorde att den stod och droppade. Vi det andra tillfället som den varnade så var det ett duschmunstycke som läckte vatten.

Dvs. ser LeakBot:en ut att fungera som den ska. Det är dock svårt att säga om den upptäcker alla vattenskador i och med att det kan finnas vattenskador som jag inte upptäckt.

SMS-notiser från LeakBot.

API

Tyvärr verkar inte LeakBot ha något öppet API som gör att man kan komma åt informationen från andra system. Det hade varit trevligt att få in datan från LeakBot i exempelvis Home Assistant eller Homey.

Används av Länsförsäkringar

Som jag skrev tidigare så har Länsförsäkringar ett samarbete med LeakBot som gör att Länsförsäkringars villakunder får en LeakBot kostnadsfritt.

Här nedan kan man se en informationsvideo om LeakBot från Länsförsäkringar.

Sammanfattning

LeakBot har fungerat bra för mig. Jag har fått varningar vid misstänkta vattenläckor i huset och den har bevisat att den kan detektera små vattenläckor.

Jag hade gärna sett att LeakBot-appen sågs över för att förbättra användarupplevelsen, även om den är helt okej som den är nu.

LeakBot är en vattenvarnare som kan vara bra att ha i huset för att upptäcka vattenläckor. Det är dock ingen produkt som jag skulle lita allt för mycket på utan jag ser den mer som en extra sak som förbättrar chansen att hitta vattenläckor.

Får man LeakBot kostnadsfritt via sitt försäkringsbolag så tycker jag helt klart att man ska se till att installera den hemma.