Gå till innehåll

Testar smarta knappen IKEA ÅSKVÄDER (zigbee)

Jag har tagit en titt på hur man kan styra IKEA ÅSKVÄDER med en controller som har stöd för zigbee.

IKEA har en hel del intressanta produkter när det gäller smarta hem. Det som är kul med IKEAs smarta hem-prylar är att många av dem kommunicerar via zigbee. Dvs. en standardiserad teknik som används av flera andra smarta controller. Detta gör att man kan använda IKEAs produkter även om man inte har IKEAs egna controller/hubb.

IKEA ÅSKVÄDER av/på-knapp

IKEA ÅSKVÄDER av/på-knapp är en modul som man kan montera i IKEAs modulära grenuttagsserie vid namn ÅSKVÄDER. Denna knapp/strömbrytare går sedan att styra med hjälp av den fysiska knappen eller genom en zigbee-controller.

Specifikationer

  • Zigbee
  • Fysisk knapp
  • På/av

ÅSKVÄDER-knappen består av en modul som har en fysiskt knapp. Knappen kan användas för att slå på och av strömmen som passerar genom modulen. Dvs. styr knappen alla moduler/uttag som sitter efter knappen.

Förutom att kunna slå på och av knappen med den fysiska knappen så kan man styra knappen med hjälp av zigbee. Det gör att man kan styra sin knapp med hjälp av exempelvis Home Assistant, IKEA DIRIGERA, IKEA TRÅDFRI Gateway och Homey.

Lägg till IKEA ÅSKVÄDER i Homey

Jag testar att lägga till IKEA ÅSKVÄDER-knappen i min Homey Bridge för att se hur enkelt det är.

I Homey-appen klickar jag på:

”Ny enhet” – ”IKEA Trådfri” – ”Åskväder on/off switch”.

IKEA ÅSKVÄDER on/off switch i Homey-appen.

Sedan ombeds jag att hålla in den lilla återställningsknappen som finns på ÅSKVÄDER-knappen i några sekunder. När knappen sedan börjar blinka så är allt klart.

Jag kan nu styra ÅSKVÄDER via Homey-appen.

Homey Bridge tillsammans med IKEA ÅSKVÄDER-knappen i Homey-appen.

I Homey-appen fungerar sedan knappen som en vanlig strömbrytare. Dvs. jag kan slå av och på strömbrytaren och lägga in automatiseringar osv.

Min användning av IKEA ÅSKVÄDER

Jag använder IKEAs grenuttag ÅSKVÄDER under mitt skrivbord pga. att det är modulärt och enkelt att fästa i skrivbordet (finns fästen att köpa).

IKEA ÅSKVÄDER-knappen under mitt skrivbord.

Jag har valt att ha IKEA ÅSKVÄDER-knappen längst ut på mitt grenuttag. Det gör att jag kan styra det yttersta eluttaget. Jag har en 3D-skrivare inkopplad till det uttaget och den vill jag inte att ha strömsatt när den inte används (pga. brandrisk). Därför slår jag på strömmen för uttaget de gånger när jag ska använda 3D-skrivaren och sedan slår jag av strömmen när 3D-skrivaren inte används.

Exempel på användning

Ont om plats

Om man har ett grenuttag och vill kunna styra en (eller flera) enhet men inte har plats för en smart fjärrströmbrytare så kan IKEA ÅSKVÄDER-knappen passa bra. Knappen tar inte upp lika mycket utrymme som exempelvis TRÅDFRI trådlöst uttag gör.

Styra laddning av telefon

Med hjälp av IKEA ÅSKVÄDER-knappen kan man exempelvis ställa in så att man endast har strömmen för ett eluttag påslagen en viss tid (om man har knappen uppkopplad mot en zigbee-controller).

Styra utvalda uttag

Beroende på hur man monterar IKEA ÅSKVÄDER så kan man hantera olika antal apparater/eluttag. Har man exempelvis 6 uttag med ett ÅSKVÄDER-grenuttag så kan man välja att ha 2 uttag som alltid är på medan man styr övriga 4 uttag med hjälp av ÅSKVÄDER-knappen.

Sammanfattning

IKEA ÅSKVÄDER av/på-knapp är en trevlig uppkopplad strömbrytare som fungerar bra tillsammans med övriga ÅSKVÄDER-produkter.

Med hjälp av knappen/brytaren så kan man få sitt ÅSKVÄDER-grenuttag att bli uppkopplat.

Jag tycker ÅSKVÄDER-serien är kul och användbart pga. hur modulär den är. Det går att kombinera de olika delarna och anpassa det utifrån vad man har behov av.

Det man kan göra med IKEA ÅSKVÄDER-knappen går dock lika bra att göra med andra smarta fjärrströmbrytare. Men om man redan använder ÅSKVÄDER-grenuttag eller planerar att köpa ett grenuttag så är ÅSKVÄDER-knappen en produkt som helt klart kan vara användbar.