Så fungerar Tibber tillsammans med Home Assistant

Genom att koppla ihop Tibber och Home Assistant kan man läsa in en massa data från Tibber och göra smarta automationer utifrån det i Home Assistant. Bland annat kan man hämta in elpris och elförbrukning från Tibber.

För att kunna hämta in data från Tibber och visa det i Home Assistant så kan man använda sig av den färdiga Tibber-komponenten som finns för Home Assistant. Att lägga till komponenten görs enkelt genom att gå in under Configuration – Integrations – Tibber. Sedan behöver man bara ange sin API-nyckel som man genererar från Tibbers hemsida.

Det finns två olika sensorer som man kan få in Home Assistant: elpris och elförbrukning.

Elpris

Det aktuella elpriset som man har för sitt hushåll kan läsas in av Home Assistant. Elpriset dyker upp som en sensor i Home Assistant där man bland annat kan se det aktuella elpriset och dagens högsta och lägsta pris.

Datan kan man sedan spara ner i databasen i Home Assistant och på så sätt få en historik över elpriserna för sin bostad.

Sensordata i Home Assistant som hämtas från Tibber.

I denna sensor kan man bland annat se:

  • Nuvarande elpris (SEK/kWh)
  • Högsta elpriset för dagen
  • Lägsta elpriset för dagen
  • Medelvärde för dagens elpris

Elförbrukning

Om man har en Tibber Watty eller Tibber Pulse så kan man se elförbrukningen i Home Assistant. Genom att använda Tibber-komponenten för Home Assistant så kan man få in elförbrukningen som en sensor i Home Assistant.

Elförbrukning från Tibber-komponenten i Home Assistant.

I sensorn för elförbrukningen så kan man bland annat se den aktuella elförbrukningen i realtid. Dessutom kan man se belastning på de olika faserna och dagens lägsta respektive högsta elförbrukning.