Gå till innehåll

Så fungerar Tibber

I detta inlägg skriver vi om hur Tibber fungerar och vad det innebär att bli Tibber-kund. Man kan se detta inlägg som en slags ”Tibber for dummies” som beskriver hur Tibber ersätter ditt nuvarande elbolag och hur det fungerar med elnätsavgiften.

Vi har fått en del frågor om vad Tibber är för något och hur det fungerar rent konkret. Vissa tycker det är svårt att förstå vad Tibber egentligen gör och hur det tjänsten fungerar. Tibber har en del information på sin egen hemsida men i detta inlägg försöker vi förklara allt så tydligt som möjligt så att alla ska förstå vad Tibber är för något.

Vad är Tibber?

Tibber är ett elbolag med rörligt elpris och en fast månadskostnad på 49 kr per månad. Med hjälp av smarta integrationer kan man koppla ihop Tibber med exempelvis hushållets värmestyrning och på så sätt optimera elförbrukningen.

Tibber hämtar in din elförbrukning timme för timme vilket gör att du enkelt kan följa din elförbrukning i Tibber-appen. Tibber köper sedan in elen via elbörsen Nord Pool för varje timme vilket för att du som kund betalar inköpspris för elen. I Tibber-appen kan man se hur mycket elen kostar just nu och hur mycket elen kommer att kosta de kommande 24 timmarna. Detta gör att man kan planera sin elförbrukning utifrån vad elen kostar.

Hur fungerar Tibber?

Tibber är ett elavtal som ersätter ditt befintliga elavtal. När man har tecknat avtal med Tibber så kan man se all sin eldata direkt i Tibber-appen. Likt andra elbolag så ersätter Tibber endast elavtalet, dvs. måste man fortfarande betala en nätavgift till elnätsägaren.

Alla hushåll (förutom lägenheten och liknande med gemensam el) har 2 typer av kostnader när det gäller el:

  1. Elnätsavgifter (elnätsbolag)
  2. Rörliga kostnader (elbolag)

Elnätsbolag (1.) går inte att ändra. Vilket elnätsbolag du har beror på var du bor någonstans. Det du får betala till elnätsbolaget är en fast avgift för att du använder deras elnät. Dessutom får du betala en elöverföringsavgift och energiskatt på elen som du förbrukar.

Rörliga kostnader (2.) är det du betalar för den mängd el (kWh) du förbrukar. Du kan välja vilket elbolag du vill när det gäller rörliga kostnader och det är denna kostnad som du själv kan påverka genom att välja ett elbolag med bra pris. Exempel på elbolag för rörliga kostnader är Tibber.

Många elnätsbolag erbjuder även ett elavtal för rörliga kostnader. Så ifall du bara får en räkning för elen idag så kan det bero på att du har samma företag för elnätsavgifter och rörliga kostnader.

Exempel på kostnader

Vi tittar på hur kostnaderna såg ut för ett hushåll i Oktober 2020 för att få en bättre förståelse för hur kostnaderna är fördelade.

Oktober
Förbrukad el986 kWh
Månadsavgift (20A)405 kr
Elöverföring227 kr
Energiskatt435 kr
El298 kr
Månadskostnad49 kr
Hushållet i exemplet är ett hus på 130 kvm som värms upp med luftvärmepump.
Elområde: SE3.

Det som är orangefärgat i tabellen ovan är kostnader som hör till elnätsbolaget. Dessa kostnader är fasta och det enda sättet att påverka dessa är att försöka byta till en lägre säkring. På så sätt skulle man kunna få en lägre årsavgift. Kostnaden för elöverföringsavgiften och energiskatten kan bli lägre om man förbrukar mindre, men kostnaden per kWh är alltid detsamma.

De fälten som är grönmarkerade i tabellen är kostnader som kommer från elbolaget (Tibber i detta fall). Dessa kostnader kan variera beroende på vilket elbolag man har och dessa kan du påverka genom att välja ett elbolag med låga priser. Alla elbolag har inte en fast månadskostnad, men istället kan vissa elbolag ha andra typer av påslag.

Tibber jämfört med andra elbolag

Alltid rörligt pris

Om man jämför Tibber med andra elbolag så finns det en del skillnader. Exempelvis så erbjuder Tibber endast rörligt timpris. Dvs. kan man inte välja fast pris eller rörligt pris när man är kund hos Tibber. Elen köps in varje timme från elbörsen och du som kund får alltid betala inköpspris för elen.

Se elförbrukning i appen

I Tibber-appen kan man se sin elförbrukning timme för timme. Det går att se sin förbrukning flera år tillbaka vilket gör att man kan se hur sin elförbrukning har förändrats. Dessutom kan man se elpriset och utetemperatur i samma grafer vilket gör att man kan se hur olika faktorer har påverkar elförbrukningen och elpriset.

Smarta integrationer

Tibber har smarta integrationer med uppkopplade produkter. Exempelvis kan man koppla ihop värmestyrningen med Tibber och låta Tibber optimera värmestyrningen så att elförbrukningen minskar utan att komforten påverkas. Detta görs genom att anpassa värmekällorna i hemmet utifrån elpris, utetemperatur, termisk tröghet, närvaro i hemmet och så vidare.

Det finns dessutom smarta integrationer som gör att man kan anpassa exempelvis laddningen av elbil till när elpriset är som lägst. För att se en komplett lista med produkter som går att integrera med Tibber så kan man besöka Tibbers hemsida.

Uppmanar till låg elförbrukning

Tibber tjänar inget extra på att kunderna förbrukar mer el eftersom att elen säljs till inköpspris. Eftersom att Tibber har en fast månadskostnad/abonnemangsavgift på 49 kr per månad så är deras förtjänst på varje kund lika stor oavsett elförbrukning. Detta gör att Tibber kan hjälpa kunderna att minska elförbrukningen och på så sätt bidra till en miljövänligare värld.

Grön el

All el som köps in av Tibber är grön el. Dvs. kommer elen från svensk vattenkraft, vindkraft och solceller (privata hem). Detta gör att man vet att elen som man använder är miljövänlig.

Tibber for dummies

Kort sammanfattat kan man beskriva Tibber enligt följande:

  • Tibber är ett elbolag som säljer el till timpris.
  • Tibber hämtar in eldata varje timme så att du kan se elförbrukningen i Tibber-appen.
  • Tibber ger dig som kund möjlighet att koppla ihop smarta prylar till Tibber.
  • Varje kund betalar 49 kr per månad i abonnemangskostnad.
  • Endast grön el.
  • Ingen bindningstid.

Om du vill läsa mer om Tibber så kan du läsa vårt omdöme av Tibber.