Gå till innehåll

ZigBee eller Z-wave?

Två av de populäraste kommunikationsprotokollen inom smarta hem är Z-wave och ZigBee. Teknikerna har många likheter men också en del skillnader. I denna artikel går vi igenom vilka fördelar och nackdelar respektive teknik har.

Räckvidd

ZigBee använder sig av frekvensen 2,4 GHz för att kommunicera, dvs. samma frekvens som WiFi. Har man många wifi- och ZigBee-enheter kan man riskera att de stör ut varandra. Detta är dock ovanligt i ett vanligt hem eftersom att det krävs ett väldigt stor antal enheter för att påverkas av det. En fördel med att ZigBee har en högre frekvens än Z-wave är överföringshastigheten. ZigBee kan skicka data i en hastighet av 40-250 kb/s.

Z-wave använder frekvensen 868,42 MHz vilket innebär en lägre frekvens än ZigBee. Fördelen med det är att räckvidden blir bättre och nackdelen är överföringshastigheten blir något lägre (10-100 kb/s).

När man tittar på ovanstående siffror så kan man se att det skiljer sig en del mellan ZigBee och Z-wave. I verkligheten är skillnaden dock inte särskilt stor eftersom att när det gäller räckvidd så skapar både teknikerna meshnätverk. Dvs. hjälper varje enhet till att utöka närverket. Och när det häller överföringshastighet så har det oftast en liten betydelse när det gäller produkter för smarta hem eftersom att det oftast skickas väldigt lite data (ex. på/av/nivåvärde).

Öppen standard eller proprietär

Zigbee

ZigBee är en öppen standard av ZigBee Alliance. Detta innebär att det finns flera olika protokoll av ZigBee vilket i sin tur innebär att många ZigBee-produkter inte är kompatibla med varandra. Tidigare var detta ett stort problem och gjorde att man som köpare alltid var tvungen att noga kontrollera om produkten man skulle köpa var kompatibel med de andra produkterna som man hade i sitt nätverk.

För att lösa problemet med olika protokoll så lanserades ZigBee 3.0 år 2016. ZigBee 3.0 standardiserar hur ZigBee-produkter ska kommunicera och gör därför att kompatibiliteten bland ZigBee-produkter är betydligt bättre.

Även om produkter med ZigBee 3.0 kommunicerar på samma sätt är det ingen garanti att en controller med ZigBee 3.0 är kompatibel med en produkt med ZigBee 3.0. De flesta produkter idag är ZigBee 3.0-produkter, men det är svårt att kontrollera eftersom att tillverkare inte brukar skriva ut om produkten är ZigBee eller ZigBee 3.0.

Även om man bara använder produkter med ZigBee 3.0 så är det inte säkert att controllern som man använder kan kommunicera med produkterna i nätverket. För att veta om en controller är kompatibelt med ett viss produkt så bör man kontrollera att produkten är kompatibel med den controller som man har. Detsamma angående kompatibilitet gäller Z-wave.

Z-wave

Till skillnad mot ZigBee så är Z-wave en proprietär teknik som ägs av Z-wave Alliance. Tekniken är framtagen och anpassad för att användas för produkter till hemautomation. Alliansen som äger tekniken består av cirka 600 företag. På grund av att tekniken inte är en öppen standard så behöver företag som tillverkar Z-wave betala en kostnad till Z-wave Alliance för varje såld produkt. Detta gör att produkter med Z-wave oftast är lite dyrare än övriga tekniker.

Maximalt antal noder

Likt Z-wave har ZigBee stöd för meshnätverk. Dvs. kan de båda teknikerna skapa stora nätverk. Tittar man på hur många noder varje teknik har stöd för så har ZigBee stöd för hela 65 000 noder medan Z-wave har stöd för 232 enheter.

Säkerhet

Både Z-wave och ZigBee använder 128-bitars kryptering vilket gör att båda teknikerna håller hög säkerhet. Eftersom att Z-wave är en proprietär teknik så kan de sätta höga krav på tillverkare för att deras produkter ska bli godkända.

För några år sedan uppdagades det att Z-wave hade en del svagheter ur ett säkerhetsperspektiv. Efter det så bestämde Z-wave Alliance att alla tillverkare som tillverkar produkter med Z-wave måste implementera Security 2 (S2) för att produkten ska bli godkänd. Detta gjorde att man kunde garantera en högre säkerhetsgrad kring Z-wave än vad det var tidigare.

Slutsats

Om man tittar på de tekniska specifikationerna som ZigBee och Z-wave har så skiljer det sig en del. I verkligheten är det dock inte märkvärd skillnad mellan de olika teknikerna utan det handlar istället om att företag har valt att satsa på olika tekniker.

Det som är avgörande för de flesta när det gäller val att teknik är oftast vilket utbud respektive teknik har. Tittar man på produkterna i vår shop så kan man se att många smarta lamport använder sig av ZigBee. Letar man istället efter en inbyggd dimmer att ha bakom brytaren så finns det ett större utbud inom produkterna med Z-wave.