Gå till innehåll

Hemmastyrning.se respekterar din integritet och är engagerade i att skydda den. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy noggrant för att förstå våra metoder kring insamling, användning och skydd av din information.

Insamling av Information

Vi kan samla in och behandla följande data om dig:

Information som du ger oss. Du kan ge oss information om dig genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att korrespondens med oss via e-post, sociala medier, eller på annat sätt. Denna information kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation.

Information som vi samlar in om dig. Med varje besök på vår webbplats kan vi automatiskt samla in teknisk information, inklusive din IP-adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidsskillnadsinställningar, operativsystem och plattform, information om ditt besök, inklusive den fullständiga URL:en, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid).

Användning av Information

Vi kan använda den information vi samlar in från dig för följande ändamål:

Att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Att skicka dig nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden, om du har valt att motta sådana meddelanden.

Skydd av Information

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, manipulation, förfalskning och förstörelse.

Delning av Information

Vi säljer, handlar eller överför inte dina personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredjeparter som hjälper oss att driva vår webbplats, utföra vår verksamhet eller betjäna dig, så länge dessa parter godkänner att hålla denna information konfidentiell.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. För mer information om vårt användande av cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, ändra, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling och att begära dataöverföring.

Ändringar till denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna sida för att hålla dig informerad om hur vi skyddar den information vi samlar in.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss.